Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 
      hem       ORGANISATION       KONTAKT       NYHETSARKIV       KALENDARIUM       

NYHETSARKIV


22 Maj 2017

Information från medlemsmötet

11 april höll föreningen vårens Medlemsmöte hos Kustbevakningen, Lucernahamnen.

Temat var Blå Ljus med fokus på skärgården. Räddningstjänsten och Kustbevakningen informerade om sina verksamheter och hur man samarbetar. Polisen skulle också ha medverkat, men tyvärr fått förhinder.
Från Räddningstjänsten deltog Peter Helge och Stefan Schön. Peter informerade om verksamheten och hur man samordnar med andra myndigheter. I Västerviks kommun finns en lokal samverkansgrupp för att underlätta samordning och samverkan mellan polis, räddningstjänst och kustbevakning.
Räddningstjänsten utför ungefär 700 uppdrag per år med en budget på 45 mkr. Man har alltid 28 personer i beredskap och en maximal styrka på 131 personer. Utryckning med heltidstyrka på 90 sekunder och deltidsbrandmän på 5 minuter. Skärgårdens mål når man på 45 minuter med egen båt (stridsbåt 90) och under istid med svävare.
I ett samarbetsprojekt med Smålandskustens skärgårdsförening skall lämpliga bryggor på de mest bebodda öarna väljas ut och förses med beteckning och skylt ”Räddningsplats”. Bryggan skall ha tillräckligt djup, vara lätt åtkomlig både från sjön med räddningsbåten och från land med bår och fyrhjulingstransport. I projektet medverkar Markus Höglund i södra skärgården och Johan Rindmyr i norra skärgården.

Jens Johansson från Kustbevakningen informerade om verksamheten som bedrivs från Ks Västervik. Övervakningsområdet, som stationen täcker, är Norra Kalmarsund, farvattnen mellan fastlandet och Gotland och skärgårdarna från Oskarshamn till Bråviken/Oxelösund. Stationen har 15 man och bemannar övervakningsfartygen (KBV 304 och 305), och de mindre enheterna KBV 452 rib, KBV 854 vattenskoter, KBV 595 svävare. För miljöinsatser finns specialfartyg KBV 033 i Oskarshamn. Kustbevakningens stora fartyg typ Poseidon finns ett vardera i Visby, Karlskrona och Göteborg.
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet (under Justitiedepartementet) som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. I tull- och gränskontrollsammanhang har kustbevakarna långtgående befogenheter, som till exempel att preja, stoppa och borda fartyg.

Mötet avslutades med en frågestund där bl.a. frågor om beredskap inför radioaktivt utsläpp kom upp. Det ligger under statligt ansvar. VMA (viktigt meddelande för allmänheten) som hittills skett genom siren och radio kommer i fortsättningen också att lämnas via SMS. Lokalt styrt och oavsett vilken operatör man har.
  »  Till arkivet

Smålandskustens skärgårdsförening (SSF)   E-post: asaevamarienilsson snabela hotmail.com   Tel: 0491-340 22

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz