Annorlunda årsmöte 2020

Publicerad fredag 12 jun 2020, 07:46

NYHETERNedanstående skrivelse har skickats från styrelsen till föreningens alla medlemmar, antingen som brev eller som e-post. Skrivelsens bilagor återfinns i dokumentarkivet under Årsmöteshandlingar.

Årsmötet 2020.

På grund av den pågående corona-pandemin så genomför vi årsmötet på ett enklare sätt.

Det fysiska årsmötet utgår och ersätts av denna skrivelse till medlemmarna. Bilagt skrivelsen finns följande handlingar:

  • Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30
  • Ekonomisk rapport för verksamhetsåret
  • Verksamhetsplan för nya året 2020-05-01 – 2021-04-30
  • Budget för nya året

Styrelsen prolongeras för det nya verksamhetsåret. Det innebär att samtliga styrelsemedlemmar kvarstår och att befattningarna som ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare också kvarstår. Det här framgår också av verksamhetsplanen.

Vi förutsätter att föreningens medlemmar accepterar detta förfarande.

Eventuella synpunkter kan lämnas till Birgitta Källgren eller Lennart Lindén.

Med vänlig hälsning

Smålandskustens skärgårdsförening

Birgitta Källgren ................................Lennart Lindén

ordf. i SSF ...............................................sekr.


0490-283 66 .................................072-396 51 49

birgittakallgren@tele2.se ...........lelin1949@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.