Svar på remiss om strandskyddet

Publicerad tisdag 27 apr 2021, 17:23

Smålandskustens skärgårdsförening har lämnat ett svar på remissen SOU 2020:78 Utredningen om ett mer differentierat strandskydd. Remissvaret finns att läsa i dokumentarkivet under rubriken Strandskydd.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.