Hamnö

Hamnö - idyll med gamla anor.

Det finns indikationer och spekulationer att Hamnö har haft någon form av fast befolkning från 1200-talet, men det är först på 1500-talet, som vi kan hitta något om Hamnö i historiska skrifter. I jordeboken från 1553 redovisas Hamnö som ett kronohemman. Det innebar att ön ägdes av kronan men brukades mot betalning av de boende på ön. Räntan det året var 1/2 tunna torsk samt torkade gäddor.

Vid Tjustgöl hade Gustav Vasa en samling för proviantering. Måns på Hamnö omnämnes i lite föraktfulla ordalag. ”Måns på Hamnö har gett mig den magra strömmingen och behållit den feta för sig själv”!

Hamnö ligger inklämt mellan Skavdö och Eknö, på gränsen mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner. Hamnö består i princip av tre gårdar med avknoppningar samt en avstyckad udde. Trots att det numera inte finns någon fast boende på ön är antalet boendeveckor från fritidstorparna större än då det bodde tre familjer på ön.

Mycket positivt har skett under de senaste åren. Grovsophämtning, matleveranser samt kommunikation med fastlandets tätort en dag i veckan är faktorer som gör att det går att vistas i skärgården under en längre tid.

Fiber är på gång och trots Telias ansträngningar att försvåra kommunikationerna arbetar många idag från sitt skärgårdskontor.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.