Verksamhet. Bli medlem.

Verksamhet.

Smålandskustens Skärgårdsförening (SSF) är en politiskt obunden sammanslutning av medlemmar som vill främja skärgårdens näringsliv, förbättra de bofastas levnadsvillkor samt skydda och vårda skärgårdens miljö. Styrelsens uppgift är bevakning av och påverkan i frågor som beskrivs av verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen uppdateras vid årsstämman och innehåller följande huvudpunkter:

  • Skärgårdspolitiskt program

  • Infrastrukturfrågor

  • Regionala miljömål

  • Småskaliga kust- och skärgårdsfisket

  • Skärgårdens näringsliv

  • Skärgårdarnas Riksförbund

  • Skärgårdsrådet

  • Medlemmar. Rekrytering och tillföra mervärden.

  • Sophantering och källsortering.

Bli medlem.

Vem kan vara medlem i Smålandskustens Skärgårdsförening?

Stadgarna ändrades år 2002 så att förutom fastboende i skärgården även deltidsboende och fritidsboende kan vara medlemmar i föreningen. Dessutom kan alla som är intresserade av vår skärgårds utveckling och förvaltning bli medlemmar under förutsättning att de vill verka enligt föreningens ändamålsparagraf, se §2 i föreningens stadgar. Stadgarna kan du ta del av genom att välja alternativet "Stadgar" i menyn.


Medlemsavgiften är endast 200 kronor för en person och 400 kr för hel familj.

Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro: 83 34 09-6

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.